Leczenie wad zgryzu

Poniżej znajdują się poszczególne etapy leczenia wad zgryzu. Czas leczenia jest kwestią indywidualna w zależności od rodzaju i stopnia wady.

  • Wywiad lekarski, badanie wewnątrz i zewnątrzustne, wykonanie zdjęć RTG (pantomograficzne i cefalometryczne), wykonanie skanu 3D odwzorowującego uzębienie pacjenta
  • Przygotowanie i omówienie planu leczenia pacjenta
  • Montaż aparatu ortodontycznego
  • Systematyczne wizyty kontrolne w okresie leczenia, z reguły co 4-6 tygodni
  • Demontaż aparatu ortodontycznego po zakończonym leczeniu
  • Ustalenie sposobu retencji oraz wizyty kontrolne, z reguły co 6 miesięcy

W celu ustalenia terminu wizyty zapraszamy do kontaktu z gabinetami w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Rybniku.